วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

                                             วันจันทร์วันที่7 กศน.ตำบลวังตามัว นำปราชญ์ชาวบ้าน

                               โดยนายวิจิตร เหมือนเหลา เข้าร่วมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง

                                  ฌ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

                                  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น