วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาการทอผ้าพื้นเมืองจำนวน 25ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563
ณ บ้านโนนชมพู หมู่4 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น