วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

                                          โครงการศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสนใจ การทำตุง ณ บ้านคำสว่าง ตำบลวังตามัว 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลวังตามัวนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการการใช้งาน Google Classroom เพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ กศน.ในยุค 4.0 ณ กศน.ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


 

                                             วันจันทร์วันที่7 กศน.ตำบลวังตามัว นำปราชญ์ชาวบ้าน

                               โดยนายวิจิตร เหมือนเหลา เข้าร่วมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง

                                  ฌ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

                                  


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาการทอผ้าพื้นเมืองจำนวน 25ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563
ณ บ้านโนนชมพู หมู่4 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 


 

วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19


ผู้ติดเชื้ออาจป่วยเนื่องจากไวรัสนี้เป็นเวลา 1-14 วันก่อนที่จะแสดงอาการ อาการทั่วไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) คือเป็นไข้ อ่อนเพลีย และไอแห้ง คนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) หายจากโรคนี้ได้โดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ
ในกรณีส่วนน้อย โรคอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว (เช่น หอบหืด เบาหวาน หรือโรคหัวใจ) อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นที่อาการป่วยจะรุนแรง

ผู้ที่ติดเชื้ออาจมีอาการดังนี้
ไอ
เป็นไข้
อ่อนเพลีย
หายใจลำบาก (กรณีรุนแรง)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลวังตามัว
💥ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ กศน.ตำบลวังตามัว เปิดรับสมัครนักศึกษา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือนเมษายน นะคะ หรือโทรสอบถามได้ที่ครูนฤมล หมอกมีชัย ประจำตำบลวังตามัวคะ
👏👏💢Tel.081-9482669💢👏👏