วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลวังตามัวนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการการใช้งาน Google Classroom เพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ กศน.ในยุค 4.0 ณ กศน.ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น